Szawuk

25 tekstów – auto­rem jest Sza­wuk.

Zas­tanów się proszę...
Czy chciałbyś żyć łat­wiej ja­ko oso­ba którą nie jes­teś , czy może trud­niej ja­ko oso­ba którą jes­teś . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 sierpnia 2011, 23:40

to na­ras­tające ciśnienie w klat­ce pier­siowej zaczy­na mi się podobać 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 lipca 2011, 03:29

Pożąda­nie , uśmiech , ra­dość , pas­ja , od­wa­ga bar­dzo dziw­ne wręcz jest to jak wiele może dać miłość ... Lecz pa­miętać trze­ba że niena­wiść , złość , gniew , zaz­drość , tchórzos­two , smu­tek nie biorą się z nicze­go . 

myśl
zebrała 9 fiszek • 26 czerwca 2011, 20:14

Cier­pli­wość to cnota,
Której nie po­siadam .
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 maja 2011, 13:46

Nie pat­rz na twarz ludzką,
gdyż wiado­mo że ludzie to od­wrot­ny gatunek.
W trud­nych sy­tuac­jach milkną,
a w pros­tych rzu­cają się na ratunek. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 23 maja 2011, 22:54

Jeśli chcesz opo­wiem ci wszys­tko o so­bie , każdą ta­jem­ni­ce marze­nie, smut­ki,ra­dości . 
Lecz pa­miętaj. Sa­ma się o to prosiłaś. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 kwietnia 2011, 23:55

Ko­bieta jest jak dziec­ko. Zrób o co pro­si al­bo uciek­nie niewdzięcznie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 kwietnia 2011, 00:37

zas­ta­nawialiście się kiedyś , co by po­wie­dział sa­mot­ny człowiek do in­ne­go sa­mot­ne­go człowieka ? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 4 marca 2011, 21:43

Mo­je marzenie.
To naszych serc scalenie
Ust połączenie
Uczuć stworzenie
Nasze istnienie
To mo­je marzenie....
jak myślisz kocha­nie ?.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 marca 2011, 13:11

Chodz ze mną mała.
Chodz ze mną cała.
Zaufaj mi,
Bo tyl­ko ra­zem po­kona­my strach !
Nim to wszys­tko obróci się w piach ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 lutego 2011, 22:38

Szawuk

Szawuk

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność